EXAMEN ESCRIT

Examen escrit –a resoldre durant una hora– on es pregunten algunes de les qüestions principals de l'assignatura, posant especial atenció a les tendències audiovisuals treballades al llarg del curs.

El conjunt de preguntes plantejades es diferencien entre dos àmbits:

– Una sèrie de preguntes tipus test o d'omplir buits que fan referència a la teoria i la història dels temes tractats.

– Una sèrie de preguntes més lliures, a desenvolupar de manera raonada.

Data d'examen: