Calendari 2020-2021

Dijous (explicacions teòriques i visionats): Classes online de 10h a 12h a través del Campus Virtual
Divendres (part pràctica): Consultar els materials disponibles, desenvolupar les pràctiques pel vostre compte, possibilitat d'anar al LabMedia fent reserva prèvia.
_____

laboratori
m. [LC] Local disposat per a efectuar investigacions científiques o tècniques, anàlisis químiques, preparats farmacèutics, etc.

audiovisual
1 adj. [LC] [CO] [PE] Relatiu a l’audició i a la visió alhora. Mètodes audiovisuals. Mitjans audiovisuals.
2 m. [CO] Conjunt de mitjans tècnics d’enregistrament i de difusió d’imatges i de sons utilitzats amb la intenció de realitzar i explotar programes que facilitin la formació i la informació.
3 m. [CO] Material didàctic, informatiu, etc., constituït per un enregistrament visual i un d’auditiu.

Present Continous Past(s) (1974) Dan Graham