PRÀCTICA 3 (2019–2020)

– Introducció a la pràctica documental i al cinema assaig.
– Realitzar un breu assaig audiovisual a partir de material audiovisual original i/o trobat.
– Triar un terme, un substantiu lligat a l'àmbit artístic i desenvolupar-ne un assaig breu.
– Aquella paraula seleccionada serà el títol de la peça.
– Afegir referències artístiques de les arts visuals (fotografia, pintura, còmic, etc.) posant especial èmfasi en el cinema, el vídeo, la televisió, els videojoc i les disciplines audiovisuals.
– Possibilitat de sumar-hi cites literàries i filosòfiques.
– Escriure una reflexió pròpia que es converteixi en la veu en off del vídeo.
– Elaborar un discurs que esdevingui una tesi.
– Procurar incloure el punt de vista personal.

– Donades les circumstàncies excepcionals es pot utilitzar el mòbil per enregistrar imatges i qualsevol programa d'edició (software o online) per editar-les.
– Durada del vídeo: mínim 3 minuts, màxim 6 minuts.
– Pujar el vídeo a un canal propi de Vimeo.
– Afegir-hi un breu text on s'expliqui el procés i els conceptes aplicats a la realització del vídeo.
– Data d'entrega: dilluns 1 de juny de 2020