PRÀCTICA 2 (2019–2020)

– Introducció a la càmera de vídeo i les eines de registre audiovisual.
– Donades les circumstàncies excepcionals es pot utilitzar el mòbil per enregistrar imatges i qualsevol programa d'edició (software o online) per editar-les.
– Realització d'un autoretrat audiovisual a partir de material original.
– No és obligatòria la presència del propi rostre ni del propi cos.
– A nivell sonor introduir gravacions de la pròpia veu.
– Prohibit afegir cap tipus de música exdeptuant aquella que sigui de creació pròpia.
– Durada del vídeo: mínim 1 minut, màxim 5 minuts.
– Pujar el vídeo a un canal propi de Vimeo.
– Afegir-hi un breu text on s'expliqui el procés i els conceptes aplicats a la realització del vídeo.
– Data d'entrega: divendres 24 d'abril de 2020