PRÀCTICA 3 (2020-2021)

– Triar una d'aquestes dues opcions: entrevista o assaig audiovisual:

1. – Fer una entrevista a una o diverses persones que tinguin un lligam amb les arts visuals, musicals o escèniques.
– Triar un artista, diversos artistes o persona/es que tingui/n coneixements sobre alguna disciplina artística.
– Documentar la seva pràctica.
– Gravar les seves reflexions verbals al voltant d'allò que fa.

2. – Realitzar un breu assaig audiovisual a partir de material audiovisual original i/o trobat.
– Triar un terme, un substantiu lligat a l'àmbit artístic i desenvolupar-ne un assaig breu.
– Aquella paraula seleccionada podria ser el títol de la peça.
– Afegir referències artístiques de les arts visuals (fotografia, pintura, còmic, etc.) posant especial èmfasi en el cinema, el vídeo, la televisió, els videojocs i les disciplines audiovisuals.
– Possibilitat de sumar-hi cites literàries i filosòfiques.
– Escriure una reflexió pròpia que es converteixi en la veu en off del vídeo.
– Elaborar un discurs que esdevingui una tesi.
– Procurar incloure el punt de vista personal.

– Pràctica a realitzar en parelles o individualment.
– Durada del vídeo: mínim 3 minuts, màxim 10 minuts.
– Pujar el vídeo a un canal propi de Vimeo.
– Afegir-hi un breu text on s'expliqui el procés i els conceptes aplicats a la realització del vídeo.
– Data d'entrega: divendres 4 de juny de 2021