DOSSIER

– Fer un dossier de l'assignatura en format PDF, i de tamany DIN A4 horitzontal o vertical.
– Maquetar o dissenyar el document amb criteri.
– Incloure els títols, els links i els escrits dels tres projectes de vídeo fets a l'assignatura.
– Cada explicació consta d'un mínim de 10 línies on s'expliquen les idees inicials i el procediment aplicat per resoldre el vídeo. A l'explicació també cal justificar el perquè del títol triat.
– Afegir imatges, captures representatives dels vídeos per tal d'il·lustrar el text.
– Enviar el PDF per email  a la següent adreça: albertvinasalcoz@ub.edu
– Data d'entrega: dijous 4 de juny