PRÀCTICA 2

– Introducció a la càmera de vídeo i les eines de registre audiovisual.
– Realització d'un autoretrat audiovisual a partir de material original.
– No és obligatòria la presència del propi rostre ni del propi cos.
– A nivell sonor introduir gravacions de la pròpia veu.
– Prohibit afegir cap tipus de música.
– Durada del vídeo: mínim 1 minut, màxim 5 minuts.
– Pujar el vídeo a un canal propi de Vimeo.
– Afegir-hi un breu text on s'expliqui el procés i els conceptes aplicats a la realització del vídeo.
– Data d'entrega: dilluns 29 d'abril de 2019