PRÁCTICA 3

– Realització d'una entrevista, una documentació d'àmbit cultural a partir de material original.
– Introducció a la gravació sonora en directe i la postproducció d'àudio.
– És obligatori afegir una breu entrevista o algun tipus de declaració a càmera.
– Es poden afegir músiques de fons.
– Durada del vídeo: màxim 10 minuts.
– Possibilitat de fer el vídeo en equips de dues o tres persones.
– Pujar el vídeo a un canal propi de Vimeo.
– Afegir-hi un breu text on s'expliqui el procés i els conceptes aplicats a la realització del vídeo.
– Data d'entrega: dilluns 27 de maig